ontwikkelingsschap

Backlinks

Dit is een lijst van pagina's die terug lijken te wijzen naar de huidige pagina.

 • Baart, Isaäcplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaart, Isaäc

  Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

  Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal B…
 • Bannehofplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBannehof

  Algemeen gebruikte naam voor het gemeentehuis van Zaanstad, ofschoon feitelijk niet juist; officieel luidt de naam: Gemeentehuis Zaanstad, en is het adres: Bannehof 1. De Bannehof werd gebouwd in de jaren 1974-'75 als rechtstreeks gevolg van de samenvoeging van zeven gemeenten tot Zaanstad per 1 januari 1974, naar ontwerp van ir.
 • Bestuur en rechtspraak na 1813plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBestuur en rechtspraak na 1813

  * Inleiding * Tot 1600 * Van 1600 tot 1813 * Na 1813  3.1. Periode 1813-1880

  3.1.1. Landelijke situatie.

  Invloed van en op landelijke en provinciale politiek.

  Na de Franse tijd is de situatie in de Zaanstreek grotendeels bepaald door de landsregering. De rechtspraak geschiedde sindsdien van staatswege, waarbij onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters in hoge mate gewaarborgd zijn. De eerdere situatie, waarin bestuur en rechtspraak v…
 • Industrieschapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigIndustrieschap

  In 1953 opgericht samenwerkingsverband tussen acht Zaanse gemeenten (Assendelft, Koog, Krommenie, Westzaan, Wormer, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zaanland. Het Industrieschap beoogde verdere industriële ontwikkeling van de streek en kreeg daartoe de gronden in beheer die de toen nog afzonderlijke gemeenten hadden bestemd (en al of niet ingericht) voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Het schap was gevestigd in het toenmalige gebou…
 • Jong, Gerbrand deplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJong, Gerbrand de

  Westzaan, 4 juli 1917 - Wormerveer, 4 september 1984

  Raadslid van Wormerveer, Statenlid van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer, met voorts een zeer groot aantal bestuurlijke functies. Na een loopbaan bij de Marine werd hij secretaris van de Kamer van Koophandel in Zaanland. Gerbrand de Jong kwam in 1937 als adviseur in dienst bij de Midza-combinatie te Zaandam. Nadien werkte hij in Indonesië onder meer voor het Coprafonds en als hoofd van de afdeling Industriefinanciering…
 • Kingma, Wietskeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKingma, Wietske

  (Dokkum, 1934)

  PvdA-raadslid sinds 1966. Eerst in Westzaan, sinds 1974 in Zaanstad, waar zij twee keer (1978 en 1982) met voorkeurstemmen werd herkozen.

  Vanaf 1977 vertegenwoordigt zij Zaanstad als hoofdingeland in het bestuur van Uitwaterende Sluizen. Zij was van 1970 tot 1974 in Westzaan de eerste Zaanse vrouwelijke wethouder. In die tijd was zij ook lid van het
 • Lijst van Burgemeestersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLijst van Burgemeesters

  Alberti, Jacobus

  Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
 • Nieuwenhuijse, Wimplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigNieuwenhuijse, Wim

  Zaandam, 1938

  [//Wim Nieuwenhuijse//]Wilhelmus Johannes Adamus (Wim) Nieuwenhuijse, raadslid voor de CPN te Wormerveer en Zaanstad; wethouder in laatstgenoemde gemeente. Wim Nieuwenhuijse raakte op jonge leeftijd betrokken bij de politiek van Wormerveer. Vanaf het begin van de jaren '60 bekleedde hij verscheidene functies binnen de plaatselijke CPN en voorts werd hij lid van het partij- en het dagelijks bestuur van de CPN. Tot 1974 was hij een van de drie landelijke secretar…
 • Oosterbaan, Gosseplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOosterbaan, Gosse

  Koog aan de Zaan, 11 januari 1911 - Krommenie 1989

  Burgemeester van Zaandijk van 1964 tot 1970 en Krommenie van 1970 tot 1974), directeur van coöperaties (1940-64), wethouder te Koog aan de Zaan (1958-64); ook amateur-historicus. Gosse Oosterbaan werd geboren in een politiek actief arbeidersgezin.
 • Recreatiegebiedenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRecreatiegebieden

  In de Tweede Nota over de ruimtelijke ordening werd onder meer gesteld dat in de ruimtelijke problematiek van de openluchtrecreatie het kardinale punt was gelegen bij de voorzieningen voor de dagrecreatie. Voor bepaalde grote steden en stedelijke agglomeraties waren de bestaande recreatievoorzieningen onvoldoende of te ver af gelegen. Daarom werd gepleit voor de vorming van 28 'elementen van formaat' nabij de stedelijke agglomeraties. Een daarvan was
 • Reeling Brouwer, Pietplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer, Piet

  Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

  mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie va…
 • Samenvoegingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSamenvoeging

  In de Zaanstreek zijn herhaaldelijk samenvoegingsplannen voorgesteld; een aantal daarvan werd ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het bekendst zijn de samenvoeging tot de stad Zaandam in 1811 en die tot Zaanstad in 1974, hierachter apart behandeld. Daarnaast is de samenvoeging van
 • Stadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadsontwikkeling en Openbare Werken, Dienst (DSOW)

  Gemeentelijke dienst van Zaanstad. voortgekomen uit Gemeentewerken Zaanstad, die op zijn beurt weer ontstond uit de verschillende afdelingen Gemeentewerken voor de samenvoeging tot Zaanstad in 1974. Vooruitlopend op deze samenvoeging was er al een vorm van samenwerking tussen de verschillende Zaanse gemeenten in het
 • Stoop Care! Fransplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStoop Care! Frans

  (Leeuwarden 1932).

  Raadslid voor de VVD te Krommenie en Zaanstad; lid Provinciale Staten. Na een opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten kwam Carel Stoop naar Krommenie, waar hij onder meer voor Forbo Krommenie werkte en voor een reclame-adviesbureau; sedert 1981 wwas hij plaatsvervangend algemeen secretaris van de
 • Waij, Corplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaij, Cor

  Assendelft, 23 juli 1926 - Assendelft, 3 januari 2009

  Cornelis Johannes (Cor) Waij, echtgenoot van Wilhelmina Maria Betjes, lid van Provinciale Staten voor het CDA, voormalig directeur van de Samenwerkende Kruisverenigingen, met voorts een aantal maatschappelijke functies. Cor Waij werd van 1958 tot 1977 secretaris/penningmeester van het Groene Kruis en van
 • Zaans Schoon, Stichtingplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaans Schoon, Stichting

  Zaans Schoon werd in 1946 opgericht met als doelstelling de bescherming, de bevordering en documentatie van de landschappelijke en stede-bouwkundige rijkdom en schoonheid van de Zaanstreek. In 1973 werd vanuit Zaans Schoon de Stichting Frans Mars opgericht. De basis voor de stichting Zaans Schoon werd gelegd tijdens de Tweede Wereldoorlog toen E.
 • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/ontwikkelingsschap.txt
 • Laatst gewijzigd: 2020/09/07 12:04
 • (Externe bewerking)