kranten

Nieuwsbladen, meest in dagelijkse editie verschijnende drukwerk-uitgaven.

Er waren lange tijd twee Zaanse dagbladen in omloop, De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
en De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
. Zij brachten binnen- en buitenlands nieuws en bevatten dagelijks een aantal pagina's met regionale berichten, reportages en commentaren. Beide kranten waren zowel in abonnement als in losse verkoop verkrijgbaar.

Daarnaast verschenen in wekelijkse frequentie verscheidene advertentiebladen, waarin op beperkte schaal redactionele bijdragen zijn opgenomen, zoals de Zaanse Gezinsbodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Gezinsbode, De

Uitgave van Weekmedia, een dochter van de Perscombinatie NV in Amsterdam, met een kantoor te Purmerend. Het blad werd in het leven geroepen door J.L.F. Post, mede-directeur/eigenaar van drukkerij en uitgeverij De Kennemer in Beverwijk.
, Onze Krant, Week-in-week-uitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeek in-Week uit

Was een wekelijks op donderdag huis aan huis verspreid blad, als voortzetting van de eerdere wekelijkse huis aan huis-verspreiding van dagblad De Typhoon. Het eerste kennismakingsnummer verscheen in De Typhoon van 30 november 1976. Het eerste zelfstandige nummer verscheen op 16 december 1976. Week in-Week uit was een uitgave van Uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland bv, eerder: De Typhoon bv, een werkmaatschappij van Damiate Holding te Haarlem.
, Zaanstreek-Noord en de De Krommenieërplugin-autotooltip__default.

In het verleden heeft een flink aantal kranten van wisselende kwaliteit bestaan, die allemaal na korte of langere tijd verdwenen. Onder deze had 'De 7000' lange tijd enige populariteit. Andere regionale kranten waren De Mercurius, De Omroeper, De Week, De Zaan, De Zaanbode, Nieuwe Zaansche Courant, ZaanVizierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanVizier

Huis-aan-huisblad vanaf 1975, verspreid in de Zaanstreek

De Echo, een gratis huis-aan-huisblad in Amsterdam, uitgegeven door De Telegraaf, verscheen in 1975 onder de naam 'ZaanVizier' als onderdeel van De Holland Combinatie in de Zaanstreek. Het eerste exemplaar rolde op 17 april 1975 van de persen in een oplage van 50.000 exemplaren voor Zaanstad en omgeving. Het blad kreeg een eigen redactie en werd gepousseerd via een reclamecampagne door De Telegraaf. Directeur van Zaanvizier we…
, De Zaanstreek en het Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad. Het merendeel hiervan werd gratis huis-aan-huis verspreid en bevatte overwegend advertenties.

Naam krant
Assendelftsche Courant 1918 - 1929
Dagblad voor Noord-Hollandplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagblad voor Noord-Holland

1942 - 1944

De Tweede Wereldoorlog vormde een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onder andere ochtendblad De Zaanlander, resulterend onder de Noordhollandse Pers, behorend tot de dagbladen die gehoor gaven aan de door de Duitse bezetter opgelegde maatregelen. Zo was er de verplichting in 1942 tot het samengaan van De Zaanlander en de Beverwijkse Courant-Kennemerland, al is er ook sprake van dat deze samenwerking op
waarin opgenomen De Zaanlander en de Beverwijksche Courant-Kennemerland 1942 -1944
Dagblad Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDagblad Zaanstreek

Dagblad Zaanstreek ontstond in 1992 nadat de twee grootste Zaanse dagbladen, De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek en De Zaanlander fuseerden. De aandeelhouders van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen waaronder ochtendblad De Zaanlander ressorteerde en van Damiate Holding in Haarlem, uitgeefster van onder meer avondblad De Typhoon, werden het in juni 1991 eens over de fusie.
Leading fusiekrant De Typhoon en De Zaanlander 1992 - heden
De 7000plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDe 7000

1919 - 1941

De 7000, Zaanlandsche Courant, gratis advertentie-weekblad in Zaandam, genoemd naar de oorspronkelijke oplage van het blad. De 7000 verscheen in oktober 1919 voor het eerst, als voortzetting van het toen drie jaar oude Gemeenteblad Zaandam.
In januari 1941 ging De 7000 op in de Zaanlandsche Courantplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlandsche Courant

1868 - 1945

Liberaal blad, sedert 1887 onder de naam 'Zaanlandsche Courant, Nieuws- en Advertentieblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan, Oostzaan enzovoort'. De aanleiding voor de oprichting van de liberale weekkrant was het verlies van een liberale kandidaat van een vrijzinnig democraat, bij de zomerverkiezingen van 1867.
, een uitgave van Stuurmanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStuurman NV, Drukkerij A.

Drukkerij A. Stuurman NV, voormalige drukkerij te Zaandam, kwam voort uit de in 1753 gevestigde drukkerij H. Jukkers de Roode te Zaandam, die in 1793 werd voortgezet door Wed. H. Jukkers de Roode en Zoon Zaandam, die in 1801 op haar beurt werd opgevolgd door J. Jukkers de Roode, stadsdrukker te Zaandam.
1919 - 1942.
De Assendelver gratis huis aan huis-blad 1939
De Krommenieërplugin-autotooltip__default Wekelijks nieuws- en advertentieblad 1932 - heden
De Mercuriusplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMercurius, de

Vermoedelijk liberale weekkrant, waarschijnlijk het eerste periodiek verschijnende blad in de Zaanstreek. Over De Mercurius is niet meer bekend dan dat het ergens in de jaren dertig van de 19e eeuw verscheen en na een jaar wegens gebrek aan belangstelling uit de handel werd genomen.
Liberale weekkrant; in de jaren dertig van de 19e eeuw verschenen
De Orkaan Dagelijks online Zaans nieuws 2015 - heden
De Typhoonplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTyphoon, Dagblad voor de Zaanstreek

Dagblad, oorspronkelijk illegaal verzetsblad, aanvankelijk uitgegeven door De Typhoon bv te Zaandam, later door uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland, Damiate Holding Haarlem. Het eerste exemplaar van De Typhoon verscheen op 12 oktober 1944 en werd uitgebracht door de Rooms Katholieke Centrale, RKC, zie ook:
Dagblad voor de Zaanstreek, oorspronkelijk verzetskrant, in 1992 gefuseerd met De Zaanlander als Dagblad Zaanstreek
De Voorpostplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVoorpost, De

1902 - 1916

Arbeiders-weekblad voor de Zaan en omstreken. In de laatste jaren voor de eeuwwisseling werden de Artillerie Inrichtingen AI uit de gemeente Delft naar Zaandam verplaatst. De meegekomen arbeiders werden in de voor hen gebouwde Russische Buurt gehuisvest en vormden voor en na de oprichting van de SDAP in Zaandam de kern daarvan. Zoals dat ook elders gebeurde, was een onderwijzer, A. Klaver, de eerste jaren de stuwende kracht. Omdat de landelijke SDAP de streek electoraa…
Arbeiders-weekblad voor de Zaan en omstreken, 1902 - 1916
De Waarheidplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWaarheid, de

Voormalig landelijk dagblad van uitdrukkelijk communistische strekking, voortzetting van een al vroeg in de Tweede Wereldoorlog ontstaan verzetsblaadje. Dit heette in de Zaanstreek eerst, vanaf september 1940 De Vonk en kreeg begin 1942 in navolging van het Amsterdamse voorbeeld de naam De Waarheid. Dat dit verzetsblad zo vroeg ontstond, was vooral het gevolg van de vooroorlogse oriëntatie der communisten, die zich toen al concentreerden op de strijd tegen het fascisme in Duitslan…
met Zaanse Edities
Volksdagblad voor bevrijd Nederland en weekblad voor het bezette gebied, 1940 - 1943
De Zaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeekblad De Zaan

Geïllustreerd weekblad voor Zaan- en Waterland verscheen wekelijks van 1927 tot en met 1939 en werd uitgegeven door de NV Zaanlandsche Uitgevers-Mij, voorheen E.N. Smit Koog aan de Zaan.

krant weekblad
Geïllustreerd Weekblad voor Zaan- en Waterland, 1927 - 1940
De Zaanbodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanbode

Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde '
Christelijk weekblad voor Noord-Holland, 1887 - 1889
De Zaanbodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanbode

Christelijk weekblad, verschenen in de jaren tachtig van de 19e eeuw en vervolgens opnieuw in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw. De Zaanbode ontstond als reactie op de kerkelijke vrijzinnigheid in de Zaanstreek en was bedoeld als platform voor de rechtzinnige protestanten. De ondertitel van het dinsdagblad luidde '
Hervormd Mededelingenblad voor de Zaanstreek, vanaf 1942 als onderdeel van Hervormd Nederland, 1923 - 1945
De Zaankanter 1992 - heden
De Zaanlanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanlander, De

In de Zaanstreek, tot 1992, verschijnend ochtendblad, onderdeel van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen in Alkmaar. Het blad werd opgericht door J.C. Peereboom in Wormerveer, die in november 1886 het Algemeen Advertentieblad De Zaanlander, weekblad voor Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Westzaan en Krommenie liet verschijnen. De edities van 1886 tot 1922 zijn
Nieuwsblad voor de Zaanstreek, 1886 - 1992
De Zaanse Gezinsbodeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanse Gezinsbode, De

Uitgave van Weekmedia, een dochter van de Perscombinatie NV in Amsterdam, met een kantoor te Purmerend. Het blad werd in het leven geroepen door J.L.F. Post, mede-directeur/eigenaar van drukkerij en uitgeverij De Kennemer in Beverwijk.
Grootste en meest populaire familieblad, 1979 en 1983 - 1995
Advertentieblad De Zaanstreekplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanstreek, de (advertentieblad)

Advertentieblad de Zaanstreek, tussen 1873 en de Tweede Wereldoorlog verschenen in Wormerveer. Het blad werd eerst uitgegeven door S. Blok, vanaf 1875 door J. van Ramshorst. De naam van de donderdagkrant veranderde vele malen, van 'De Zaanstreek' naar 'Algemeen Nieuws- en Advertentieblad', tot 'Algemeen Noord-Hollandsch Nieuws- en Advertentieblad' en ten slotte naar 'Nieuws- en Advertentieblad voor Wormerveer en omstreken'.
Advertentieblad voor Wormerveer en omstreken, 1873 - 1939
De Zaterdagavond Letterkundig Weekblad, Gratis bijvoegsel van Het Dagblad voor de Zaanstreek, 1900-1901
De Zuidkanter De Dig­i­tale Buurtkrant en His­to­rie van Zaandam
Dichtbij Zaanstreek Dagelijks het laatste nieuws, sportnieuws en zakelijk nieuws uit de Zaanstreek
Gemeenteblad Zaandam Officieel orgaan der gemeente Zaandam 1917 - 1928
Het Dagblad voor de Zaanstreek Nieuws- en advertentieblad 1900 - 1902
Het Gezinsblad Wekelijks gezinsblad voor Zaanstreek, Purmerend en Waterland
Het Volk Zaanse Editie Socialistisch Dagblad 1924 - 1944
Het Vrije Volk Zaanse Editie Democratisch-Socialistisch Dagblad 1945 - 1957
Het Weekblad Christelijk orgaan voor de Zaanstreek 1921
Het Weekblad Anti-revolutionair orgaan voor de Zaanstreek 1928 - 1940
De Moffenzeef plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMoffenzeef, de

Moffenzeef heeft twee betekenissen:

* een apparaatje tegen Duitse stoorzenders, in het illegaal maandblad voor vrijheid, waarheid en recht 'De Wervelwind' stonden tips voor het maken van zo'n moffenzeef. Het apparaatje werd in de Tweede Wereldoorlog aangebracht tussen de antenne van de radio en het ontvangtoestel zelf, met behulp waarvan de invloed van de Duitse stoorzender teniet gedaan kon worden, zodat de BBC en Engelse nieuwsberichten die voornamelijk werden beluisterd op…
10-10-1944
Nieuwe Zaansche Courant 1885
Noordhollands Weekblad editie Zaanstreek 1995 (mrt. 23 - jun. 29)
Onze krant Zaanstreek Nieuws en advertentieblad voor de Zaanstreek 1983 - 1995
Platform aan de Zaan Platform voor initiatiefrijke en creatieve Zaankanters
Provinciale Noordhollandsche Courant editie Purmerend waarin opgenomen de Zaanlandsche Courant - De 7000.
Strijd 1944-1945
Trouw, speciale uitgave voor de Zaanstreek 13 november 1944 - 10 april 1945
Week in-Week uitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWeek in-Week uit

Was een wekelijks op donderdag huis aan huis verspreid blad, als voortzetting van de eerdere wekelijkse huis aan huis-verspreiding van dagblad De Typhoon. Het eerste kennismakingsnummer verscheen in De Typhoon van 30 november 1976. Het eerste zelfstandige nummer verscheen op 16 december 1976. Week in-Week uit was een uitgave van Uitgeversmaatschappij Midden Noord-Holland bv, eerder: De Typhoon bv, een werkmaatschappij van Damiate Holding te Haarlem.
Wekelijks nieuws- en advertentieblad Damiate Pers BV1976 -
Wormer's maandblad De Omroeper! 1923 Gratis maandelijks advertentieblad voor Wormer en Jisp
Wormer en Jisper advertentieblad 1924 - 1941
Wormerland Nieuws Digitaal Nieuws uit Wormerland
Zaan Vizierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZaanVizier

Huis-aan-huisblad vanaf 1975, verspreid in de Zaanstreek

De Echo, een gratis huis-aan-huisblad in Amsterdam, uitgegeven door De Telegraaf, verscheen in 1975 onder de naam 'ZaanVizier' als onderdeel van De Holland Combinatie in de Zaanstreek. Het eerste exemplaar rolde op 17 april 1975 van de persen in een oplage van 50.000 exemplaren voor Zaanstad en omgeving. Het blad kreeg een eigen redactie en werd gepousseerd via een reclamecampagne door De Telegraaf. Directeur van Zaanvizier we…
Advertentieblad vanaf 1975
Zaanbusiness Digitaal Zaans business-nieuws
Zaandam Vandaag Online nieuws uit Zaandam
Zaandam Vrijzinnig! 1914 - 1916
Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 1885 - 1920
Zaanlandsche Courant 1868 - 1927
Parool Zaanstreek 1944 - 1945
Zaans Volksbladplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVolksblad, Zaans

Zaanse editie van het socialistische dagblad Het Volk, die tussen 1938 en 1941 verscheen.

Het in 1900 opgerichte dagblad Het Volk had van het begin af aan een flinke Zaanse lezersgroep. Dat deed uitgever De Arbeiderspers in 1938 besluiten een Zaanse editie van Het Volk uit te brengen. Een van de zes à acht pagina's was ingeruimd voor lokaal nieuws. In de praktijk leverde het moeilijkheden op deze gevuld te krijgen. Vrijwel meteen na de Duitse inval kwam De Arbeiderspers onder …
Sociaal/Democratisch Dagblad 1938 - 1941
Zaans Stadsblad 2006 - heden
Zaanse Natuur- en Milieukrant opgericht door Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 1971 - heden
Zaanse Sportkrant Online plaatselijk sportnieuws uit de Zaanstreek
Zaanstad-Noord 1982 - 1988
Zaanstad Journaal Gemeentenieuws ZNSTD sinds 1995
Zaanstreek-Noord Lokaal nieuws en advertenties, 1982-1994
Zaanstreek op Zondag 22(2012)nr. 52 - …
Zondagochtendblad 2012 - 26-04-2015
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kranten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 14:30
  • door 62.210.188.222