kranten

Nieuwsbladen, meest in dagelijkse editie verschijnende drukwerk-uitgaven.

Er waren lange tijd twee Zaanse dagbladen in omloop, De Typhoon en De Zaanlander. Zij brachten binnen- en buitenlands nieuws en bevatten dagelijks een aantal pagina's met regionale berichten, reportages en commentaren. Beide kranten waren zowel in abonnement als in losse verkoop verkrijgbaar.

Daarnaast verschenen in wekelijkse frequentie verscheidene advertentiebladen, waarin op beperkte schaal redactionele bijdragen zijn opgenomen, zoals de Zaanse Gezinsbode, Onze Krant, Week-in-week-uit, Zaanstreek-Noord en de De Krommenieër.

In het verleden heeft een flink aantal kranten van wisselende kwaliteit bestaan, die allemaal na korte of langere tijd verdwenen. Onder deze had 'De 7000' lange tijd enige populariteit. Andere regionale kranten waren De Mercurius, De Omroeper, De Week, De Zaan, De Zaanbode, Nieuwe Zaansche Courant, ZaanVizier, De Zaanstreek en het Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad. Het merendeel hiervan werd gratis huis-aan-huis verspreid en bevatte overwegend advertenties.

Naam krant
Assendelftsche Courant 1918 - 1929
Dagblad voor Noord-Holland waarin opgenomen De Zaanlander en de Beverwijksche Courant-Kennemerland 1942 -1944
Dagblad Zaanstreek Leading fusiekrant De Typhoon en De Zaanlander 1992 - heden
De 7000 In januari 1941 ging De 7000 op in de Zaanlandsche Courant, een uitgave van Stuurman 1919 - 1942.
De Assendelver gratis huis aan huis-blad 1939
De Krommenieër Wekelijks nieuws- en advertentieblad 1932 - heden
De Mercurius Liberale weekkrant; in de jaren dertig van de 19e eeuw verschenen
De Orkaan Dagelijks online Zaans nieuws 2015 - heden
De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek, oorspronkelijk verzetskrant, in 1992 gefuseerd met De Zaanlander als Dagblad Zaanstreek
De Voorpost Arbeiders-weekblad voor de Zaan en omstreken, 1902 - 1916
De Waarheid met Zaanse Edities Volksdagblad voor bevrijd Nederland en weekblad voor het bezette gebied, 1940 - 1943
De Zaan Geïllustreerd Weekblad voor Zaan- en Waterland, 1927 - 1940
De Zaanbode Christelijk weekblad voor Noord-Holland, 1887 - 1889
De Zaanbode Hervormd Mededelingenblad voor de Zaanstreek, vanaf 1942 als onderdeel van Hervormd Nederland, 1923 - 1945
De Zaankanter 1992 - heden
De Zaanlander Nieuwsblad voor de Zaanstreek, 1886 - 1992
De Zaanse Gezinsbode Grootste en meest populaire familieblad, 1979 en 1983 - 1995
Advertentieblad De Zaanstreek Advertentieblad voor Wormerveer en omstreken, 1873 - 1939
De Zaterdagavond Letterkundig Weekblad, Gratis bijvoegsel van Het Dagblad voor de Zaanstreek, 1900-1901
De Zuidkanter De Dig­i­tale Buurtkrant en His­to­rie van Zaandam
Dichtbij Zaanstreek Dagelijks het laatste nieuws, sportnieuws en zakelijk nieuws uit de Zaanstreek
Gemeenteblad Zaandam Officieel orgaan der gemeente Zaandam 1917 - 1928
Het Dagblad voor de Zaanstreek Nieuws- en advertentieblad 1900 - 1902
Het Gezinsblad Wekelijks gezinsblad voor Zaanstreek, Purmerend en Waterland
Het Volk Zaanse Editie Socialistisch Dagblad 1924 - 1944
Het Vrije Volk Zaanse Editie Democratisch-Socialistisch Dagblad 1945 - 1957
Het Weekblad Christelijk orgaan voor de Zaanstreek 1921
Het Weekblad Anti-revolutionair orgaan voor de Zaanstreek 1928 - 1940
De Moffenzeef 10-10-1944
Nieuwe Zaansche Courant 1885
Noordhollands Weekblad editie Zaanstreek 1995 (mrt. 23 - jun. 29)
Onze krant Zaanstreek Nieuws en advertentieblad voor de Zaanstreek 1983 - 1995
Platform aan de Zaan Platform voor initiatiefrijke en creatieve Zaankanters
Provinciale Noordhollandsche Courant editie Purmerend waarin opgenomen de Zaanlandsche Courant - De 7000.
Strijd 1944-1945
Trouw, speciale uitgave voor de Zaanstreek 13 november 1944 - 10 april 1945
Week in-Week uit Wekelijks nieuws- en advertentieblad Damiate Pers BV1976 -
Wormer's maandblad De Omroeper! 1923 Gratis maandelijks advertentieblad voor Wormer en Jisp
Wormer en Jisper advertentieblad 1924 - 1941
Wormerland Nieuws Digitaal Nieuws uit Wormerland
Zaan Vizier Advertentieblad vanaf 1975
Zaanbusiness Digitaal Zaans business-nieuws
Zaandam Vandaag Online nieuws uit Zaandam
Zaandam Vrijzinnig! 1914 - 1916
Zaanlandsch Nieuws- en Advertentieblad 1885 - 1920
Zaanlandsche Courant 1868 - 1927
Parool Zaanstreek 1944 - 1945
Zaans Volksblad Sociaal/Democratisch Dagblad 1938 - 1941
Zaans Stadsblad 2006 - heden
Zaanse Natuur- en Milieukrant opgericht door Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 1971 - heden
Zaanse Sportkrant Online plaatselijk sportnieuws uit de Zaanstreek
Zaanstad-Noord 1982 - 1988
Zaanstad Journaal Gemeentenieuws ZNSTD sinds 1995
Zaanstreek-Noord Lokaal nieuws en advertenties, 1982-1994
Zaanstreek op Zondag 22(2012)nr. 52 - …
Zondagochtendblad 2012 - 26-04-2015
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/kranten.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/08 14:30
  • door 62.210.188.222