dorpen

De Zaanstreek bestond - en bestaat eigenlijk nog steeds - uit een verzameling van dorpen en buurtschappen, elk met eigen karakter. Hoewel uit de naamkeuze van de dominerende gemeente Zaanstad een andere pretentie blijkt, getuigt de in de vroegere kernen nog grotendeels aanwezige bebouwing niet van verstedelijking. Onder afzonderlijk trefwoord zijn in alle Zaanse dorpen en buunschappen opgenomen, waarbij de bewoningsgeschiedenis is behandeld. Dit betreft

Wat betreft Zaandam zijn ook de in 1811 tot een gemeente (stad) samengevoegde eerdere dorpen Oost- en Westzaandam als afzonderlijk trefwoord opgenomen.

Jisp, Oostzaan en Wormer, van oudsher tot de Zaanstreek behorend, zijn in 1974 niet bij de samenvoeging tot Zaanstad betrokken. Van deze gemeenten behield vooral Jisp zijn vroegere authentieke dorpskarakter, niet in het minst doordat de sloot langs de Dorpsstraat behouden bleef. In de andere dorpen zijn de wegsloten geheel of voor een groot deel verdwenen, waardoor de eerdere harmonische verhoudingen werden verstoord. Van de wel samengevoegde gemeenten zijn de oorspronkelijke agrarische dorpen Assendelft en Westzaan nog nauwelijks door verstedelijking aangetast. Feitelijk is alleen van een meer stedelijke ontwikkeling sprake in het winkelcentrum van Zaandam en in de na de oorlog aangelegde grote woonwijken, zoals

  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/dorpen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2020/09/16 15:03
  • door 199.47.87.143