burgemeesters

Assendelft
naam plaats periode
Willem Smit Maire Assendelft 20-07-1811 tot 1814 Schout-Burgemeester
Pieter Smit Assendelft 1844 tot 1858
François Magloire Joseph le Jay (wnd) Assendelft 1858 tot 1879
Klaas Cornelisz de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Klaas Cornelisz de

Optocht in 1904 ter ere van het 25-jarig jubileum van Burgemeester de Boer Assendelft, 10 oktober 1852 - Assendelft, 5 augustus 1936

Burgemeester van Assendelft van 1879 tot 1918. Hij werd als boerenzoon al op zijn 26e tot burgemeester in zijn woonplaats benoemd. Zijn zoon
Assendelft 1879 tot 1918
Jan Johannes de Boerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan Johannes de

Assendelft 20 februari 1879 - 14 september 1936

Burgemeester van Assendelft van 1918 tot 1936, opvolger van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer en voorganger van zijn zoon Jan de Boer.

De Boer was zeer begaan met landbouw en veeteelt. Als secretaris-penningmeester maakte hij deel uit van de provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Noord-Holland. Ook nam hij regelmatig deel aan het Concours hippique op Houtrust. In 1926 trad hij toe tot een commissie die …
Assendelft 1918 tot 14-09-1936
Jan de Boer plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBoer, Jan de

Assendelft 1906 - 23 augustus 1982

Burgemeester van Assendelft van 1936-1971. Vermeldenswaardig daarbij is dat De Boer zijn vader Jan Johannes de Boer opvolgde als burgemeester, die op zijn beurt het eerste-burgerschap voortzette van zijn vader Klaas Cornelisz de Boer. Daardoor kende Assendelft een aaneengesloten periode van niet minder dan 92 jaar onder het burgemeesterschap van de familie De Boer. Jan de Boer werd jong benoemd, op 29-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn v…
Assendelft 13-11-1936 tot 01-08-1971
Willem Frederik Happeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHappé, Willem Frederik

(Amsterdam, 18 juli 1908 - Haarlem, 16 maart 1993)

Willem Frederik Happé, laatste burgemeester van Assendelft tot de samenvoeging tot Zaanstad in 1974, met daarvoor een lange carrière in de Haarlemse gemeentepolitiek. Happé kwam in 1939 voor de
Assendelft 16-08-1971 tot 31-12-1973
Westzaan
naam plaats periode
Teunis Slagterplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlagter, Teunis

(Zwaag, 13 juni 1783 - Westzaan, 19 januari 1853) Teunis Slagter 1783-1853 Teunis Slagter, burgemeester van Westzaan, notaris te Zaandijk, makelaar en gemeente-ontvanger, was al in 1803 secretaris van de Banne Westzaanen geworden en in 1810 tot gemeentesecretaris van Westzaan benoemd. Deze laatste functie stond hij na enige tijd af aan A. Tip.
Westzaan 1817 tot 1851
Hendrik Constantijn Hooft Hasselaerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHooft Hasselaar, Hendrik Constantijn

(Den Haag 6 juni 1813 - Nijmegen 28 juli 1895 ?)

Hendrik Constantijn Hooft Hasselaar, burgemeester van Westzaan van 1852 tot 1867, kantonrechter te Zaandam en Amsterdam. Hij zou Teunis Slagter in 1850 opvolgen, die teveel nevenfuncties had. Zijn benoeming stuitte op weerstand bij de wethouders. Na twee jaar werd hij in 1852 officieel benoemd, terwijl hij al die tijd reeds in functie was. Hooft verwierf naderhand toch behoorlijk aanzien en werd alom gewaard…
Westzaan 1852 tot 1867
Gerrit Jan Muller Westzaan 1868 tot 1872
Johan Elius Christoph Schookplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchook, Johan

Ophemert, 10 Maart 1821 - Hilversum, 19 Juli 1909 J.E.C. Schook, Westzaans burgemeester van 1872 tot 1873 Johan Elius Christoph Schook was één jaar burgemeester van Westzaan, van 1872 tot 1873. Daarna werd hij burgemeester van Hilversum. Johan Schook was tevens correspondent in Noord-Holland van de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen
Westzaan 1872 tot 1873
Carel Philip Metelerkampplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetelerkamp, Carel Philip

Muiden, 11 november 1843 - Arnhem, 15 maart 1895

Carel Philip Metelerkamp, industrieel, waarnemend burgemeester Wormerveer en Westzaan van 15 december 1873 tot 1 augustus 1876, hij vertrok naar Arnhem, waar hij directeur van het waterleidingbedrijf werd. Hij was de eerste niet-Zaankanter die de de gemeenteraad van Wormerveer voorzat. Hij vervulde eveneens de rol van gemeenteraadslid van Amsterdam en directeur van verschillende Waterleiding-Maatschappijen.
Westzaan 1873 tot 1876
Versteeg, Hendrik Jacobplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVersteeg, Hendrik Jacob

(Wassenaar 2 september 1842- De Haag 10 december 1919) Hendrik Jacob Versteeg Hendrik Jacob Versteeg, was burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894. Hij woonde in het pand Westzijde 81.

Versteeg werd in 1881 door de
Westzaan 1876 tot 1878
Vegelin van Claerbergen, Joachim Karelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVegelin van Claerbergen, Jhr Joachim Karel

(Haskerland, 26 januari 1843 - Maarssen, 26 oktober 1902) Jonkheer Joachim Karel Vegelin van Claerbergen Jhr Joachim Karel Vegelin van Claerbergen was burgemeester van Westzaan (1878-1879) en Wormerveer (1879-1887). Zijn vader was Pieter Benjamin Johan sr., kamerlid en één van de rijkste inwoners van Friesland.
Westzaan 1878 tot 1879
Petrus Boele Jacobus Ferfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFerf, Petrus

(Bergum, 9 januari 1854 - 's-Gravenhage, 29 april 1916)

Petrus Boele Jacobus Ferf, was een progressieve liberaal van Friese afkomst, die na zijn notaris-opleiding van 1877 tot 1880 secretaris was van de gemeente Wormerveer. Hij werd op 25-jarige leeftijd in 1879 benoemd tot burgemeester van Westzaan en in 1880 tevens tot burgemeester van Koog aan de Zaan, waar hij op 11 augustus 1881 in het huwelijk trad met Cornelia Laan. Het burgemeesterschap duurde tot 1888.
Westzaan 01-04-1879 tot 14-07-1888
Wilhelm Fokkelinus Wijbrand Steenbergplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSteenberg, Wilhelm

(Amsterdam, 16 april 1859 – Soestdijk, 21 maart 1944) W.F.W Steenberg 25 jaar burgemeester van Westzaan 1888-1913 Wilhelm Fokkelinus Wijbrand Steenberg was van 1888 tot 1913 burgemeester van Westzaan. Tijdens zijn ambtsperiode werd de waterleiding aangelegd en werd met gemeente Zaandam een contract gesloten voor de levering van gas.
Westzaan 1888 tot 1913
Willem F.G.L. Driessenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDriessen, Willem

(Den Haag 11 juli 1886 – Den Helder 19 december 1935)

Willem Frederik George Lodewijk Driessenwas van 1913 tot 1918 burgemeester van Westzaan. Na zijn ambtsperiode aldaar werd hij 1918 verantwoordelijk als regerings-commissaris voor de graan-inzameling in Noord-Holland. In 1919 vervulde werd hij burgemeester van Koog aan de Zaan. In 1921 werd de Koogse burgemeester Driessen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Zaandam. Dat heeft hij tot 1928 gedaan, daarna…
Westzaan 09-07-1913 tot 1918
Henri van Alphenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlphen, Henri van

(Arnhem, 28 december 1881 – Haarlem, 4 juni 1966)

Henri van Alphen’s begon bij de gemeentesecretarie te Zutphen. In mei 1918 werd hij benoemd als de burgemeester van Westzaan waar hij tevens kanton-rechter plaatsvervanger was.
Westzaan 1918 tot 1925
Hendrik Eduard Wempeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWempe, Hendrik Eduard

Leiden, 21 november 1873 - Den Haag, 17 juni 1946 Hendrik Eduard Wempe Hendrik Eduard Wempe was van beroep legerofficier in Nederlands-Indi en drager van de Militaire Willemsorde 4de klasse (1907). Na zij militaire loopbaan werd hij op 25 november 1925 burgemeester van Westzaan en kreeg eervol ontslag op 1 juli 1938. Hij was lid van de Gewestelijke Landstorm Kommissie 'Stelling van Amsterdam' in 1929.
Westzaan 1925 tot 1938
Hendrik Frans Jantzenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJantzen, Hen

De Bilt, 12 februari 1886 - Haarlem, 22 oktober 1967 Hen Jantzen 1886-1967 Hendrik Frans (Hen) Jantzen, burgemeester van Westzaan van 1938 tot 1951, begon zijn carrière bij de Marine-Stoomvaart-Dienst waar hij in 1905 te Hellevoetsluis werd benoemd tot adjunct-machinist. Jantzen werd in december 1906 ingedeeld als officier-machinist op
Westzaan 01-07-1938 tot 01-03-1951
Nicolaas Vijlbriefplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVijlbrief, Nicolaas

Leiden, 24 februari 1890 – Velp, 4 maart 1972 Nicolaas Vijlbrief in 1931 Burgemeester van Westzaan van 1951 tot 1955. Nicolaas Vijlbrief verbleef van 1914 tot 1924 in Nederlands-Indië, waar hij onder meer onderwijzer LO en MULO en vakbondsbestuurder was, mede-oprichter en directielid was van de nv Handelsdrukkerij de Indische Courant. Als gewezen redacteur-commissaris van de Suikerbond schreef hij in 1923 een artikelen-reeks over het Gewijzigd Ontwerp Burgerlijk Wetboek in v…
Westzaan 1951 tot 1955
Rindert van Zinderen Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZinderen Bakker, Rindert van

Ter Apel 5 mei 1912 - 2 juli 1993

Burgemeester van Westzaan en de laatste burgemeester van Koog aan de Zaan. Rindert van Zinderen Bakker werkte voor de oorlog in Groningen en werd in 1939 aangesteld bij het kadaster in Alkmaar. Tijdens de oorlog was het echtpaar Van Zinderen Bakker onder meer betrokken bij de illegale bladen Robu en De Vrije Alkmaarder. In januari 1944 werd hij gearresteerd en gedeporteerd naar Dachau. Zijn vrouw en kind doken onder.
Westzaan 1955 tot 1960
Piet Reeling Brouwerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigReeling Brouwer, Piet

Alkmaar, 28 januari 1921 - Oostzaan, 15 maart 2005

mr. Pieter Benjamin Johan (Piet) Reeling Brouwer, PvdA-Burgemeester van Westzaan van 1961 tot 1969 en Oostzaan van 1969 tot 1986. Piet Reeling Brouwer kwam na een studie Geologie en Rechten en een ambtelijke carrière in Wateringen en Renkum naar de Zaanstreek; in 1961 werd hij beëdigd als burgemeester van Westzaan. Aanvankelijk was hij voorstander van de samenvoeging tot Zaanstad; later zag hij deze meer als annexatie va…
Westzaan 1961 tot 1969
Frederik Verstegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerstegen, Frederik

Den Helder, 4 februari 1907 - Uitgeest, 19 december 1972

Laatste burgemeester van Westzaan, Verstegen begon als volontair in zijn geboorteplaats te werken en werd in 1940 hoofdcommies in Leiden. In de jaren zestig werd hij raadslid voor de VVD in Bergen. In december 1969 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Westzaan, wat hij als een bekroning op zijn carrière zag. In 1968 was hij 'even' waarnemend burgemeester van 'roerig' Vinkeveen waar het college van B & W vanwege …
Westzaan 1969 tot 1972
Koog
naam plaats periode
Evert Smitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmit, Evert

(Koog aan de Zaan, 1774 - Koog aan de Zaan, 14 februari 1843)

Evert Smit, koopman, olieslager, peller, stijfselfabrikant en scheepsreder. Smit ontwikkelde zich als olieslager tot een belangrijk fabrikant met ongeveer 20 molens. Hij voer als reder met verschillende schepen op vooral West-Indië. In 1797 huwde hij met Trijntje Honig (1774-1823).
Koog 01-08-1811 tot 14-02-1843
Simon Dekker Pz.plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker Pz., Simon

Simon Dekker Pz., peller, op 4 juni 1817 gehuwd met Maartje Honig, lid van het Bestuur der Sluizen in de Lagendijk aan de Zaan en commissielid van de Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid te Zaandijk, raadslid van de gemeente koog aan de Zaan vanaf 1819, burgemeester vanaf 1843 tot hij in 1858 bedankte hij voor het ambt.
Koog 15-02-1843 tot 15-12-1858
Jan Spekham Duyvis Koog 15-04-1859 tot 04-08-1862
Jacob Duyvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDuyvis, Jacob

(Zaandam, 19 november 1832 - Utrecht, 24 april 1908)

Jacob Duyvis, fabrikant, koopman, gerstpeller, kamerlid en burgemeester van Koog aan de Zaan. Als lid van de Tweede Kamer voor een periode van twee jaar verhinderde hij in 1884 de terugkeer van oud-minister Kappeyne van de Coppello in de Kamer. Enkele malen voerde hij het woord bij economische onderwerpen en bij de behandeling van het initiatiefvoorstel-Reekers over de zeevisserij. Duyvis stelde zich welwillend op ten opzichte …
Koog 24-10-1862 tot 01-06-1866
Jan Spekham Duyvisplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSpekham Duyvis, Jan

(Koog aan de Zaan 23 mei 1838-Batavia 11 november 1877

Spekham Duyvis was van 1866 tot 1874 burgemeester van Koog aan de Zaan. Hij vertrok in 1874 naar Nederkands Indië waarhij 5 jaar leter op 39 jarige leeftijd overleed. .
Koog 01-06-1866 tot 01-02-1874
Frederik Willem Smit Koog 01-02-1874 tot 21-01-1880
Petrus Boele Jacobus Ferfplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFerf, Petrus

(Bergum, 9 januari 1854 - 's-Gravenhage, 29 april 1916)

Petrus Boele Jacobus Ferf, was een progressieve liberaal van Friese afkomst, die na zijn notaris-opleiding van 1877 tot 1880 secretaris was van de gemeente Wormerveer. Hij werd op 25-jarige leeftijd in 1879 benoemd tot burgemeester van Westzaan en in 1880 tevens tot burgemeester van Koog aan de Zaan, waar hij op 11 augustus 1881 in het huwelijk trad met Cornelia Laan. Het burgemeesterschap duurde tot 1888.
koog 22-01-1880 tot 25-09-1888
Frederik Theodorus Roeters van Lennepplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRoeters van Lennep, Frederik Theodoor

Amersfoort, 10 maart 1860 - Velp, 10 april 1933

Jonkheer Frederik Theodoor Roeters van Lennep, echtgenoot van Jonkvrouw Adriana Petronella Marianne Druyvesteyn, burgemeester van Koog aan de Zaan van 1888 tot 1898. Jonkheer Roeters van Lennep kwam na zijn benoeming als burgemeester van Koog in 1888 in een rumoerige gemeente terecht. In de gemeenteraad bestreden de conservatieven en de vrijzinnige liberalen elkaar te vuur en te zwaard. Na de raadsverkiezinge…
Koog 26-09-1888 tot 13-09-1898
Oncko Egberdinus Cleveringaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCleveringa, Oncko

(Appingedam, 10 juni 1868 - Amsterdam, 15 juli 1931)

Oncko Egberdinus Cleveringa was burgemeester van Koog aan de Zaan van 1898 tot 1908. Hij begon zijn loopbaan in 1894 als ambtenaar bij de secretarie te Koog aan de Zaan, een jaar later gevolgd door een benoeming als gemeentesecretaris en in 1896 die tot gemeenteontvanger, welke functies door hem werden vervuld tot 1898. Op 2 november 1898 werd hij benoemd tot burgemeester van Koog aan de Zaan. Cleveringa stond bekend als mi…
Koog 02-11-1898 tot 28-11-1908
Cornelis Maarschalkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMaarschalk, Cornelis

(Amsterdam, 16 mei 1870 - Haarlem, 3 maart 1954 )

Cornelis Maarschalk, makelaar, CHU-lid, ontving zijn opleiding gedeeltelijk in Amsterdam waar hij in de handel werkzaam was. Hij vestigde zich later te Vreeland, waar hij lid werd van de gemeenteraad en wethouder. Van 5 februari 1909 tot 31 mei 1919 fungeerde hij als burgemeester van Koog aan de Zaan, later volgde een 18-jarige periode als burgemeester van Haarlem en lid van de gedeputeerde staten van Noord Holland. Cornel…
Koog 05-02-1909 tot 31-05-1919
Willem Frederik George Lodewijk Driessenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDriessen, Willem

(Den Haag 11 juli 1886 – Den Helder 19 december 1935)

Willem Frederik George Lodewijk Driessenwas van 1913 tot 1918 burgemeester van Westzaan. Na zijn ambtsperiode aldaar werd hij 1918 verantwoordelijk als regerings-commissaris voor de graan-inzameling in Noord-Holland. In 1919 vervulde werd hij burgemeester van Koog aan de Zaan. In 1921 werd de Koogse burgemeester Driessen benoemd tot plaatsvervangend kantonrechter in het kanton Zaandam. Dat heeft hij tot 1928 gedaan, daarna…
Koog 01-06-1919 tot 23-01-1929
Alexander Verstegenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVerstegen, Alexander Gustaaf Adolph

(Texel 1870 - Den Helder 1936)

Burgemeester van Koog (aan de Zaan) van 1929 tot 1935, wethouder voor de SDAP te Den Helder. Toen Verstegen in 1929 in Koog aan de Zaan werd benoemd had hij een uitgebreide loopbaan in de arbeidersbeweging achter de rug. Hij was onder meer mede-oprichter geweest van de Algemeene Bond voor Nederlandsche Marine Matrozen (1897) en was in 1901 tot 14 dagen hechtenis veroordeeld nadat hij misstanden in het marine-hospitaal in Den H…
Koog 24-01-1929 tot 13-09-1935
Willem Frederik Allanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAllan, Willem Frederik

Westzaan, 25 december 1881 - Zaandijk, 28 februari 1958 Willem Frederik Allan 1881-1959 Willem Frederik Allan, burgemeester van Koog aan de Zaan in de periode 1936-1944, werd in 1902 aangesteld als tweede voorwerker en later penningmeester in het bestuur van de Gymnastiek Vereniging Jahn. Het diploma Engelse Handelscorrespondentie van de Vereniging Leraren in het boekhouden werd hem in 1904 uitgereikt. Van 1907 tot 1909 was hij werkzaam bij Brandwaarborg Maatschappij Ko…
Koog 05-12-1935 tot 18-05-1946
Leendert Albert Ankumplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAnkum, Leendert Albert

Amsterdam, 25 november 1895 - Zaandam, 20 oktober 1970

Burgemeester te Koog aan de Zaan van 1946 tot eind 1960, daarna nog een aantal maanden waarnemend burgemeester van Heiloo. Leendert Albert Ankum, vader van Leopold Alfred Ankum, werd na de lagere school diamantbewerker. In de
Koog 19-05-1946 tot 1960
Rindert van Zinderen Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigZinderen Bakker, Rindert van

Ter Apel 5 mei 1912 - 2 juli 1993

Burgemeester van Westzaan en de laatste burgemeester van Koog aan de Zaan. Rindert van Zinderen Bakker werkte voor de oorlog in Groningen en werd in 1939 aangesteld bij het kadaster in Alkmaar. Tijdens de oorlog was het echtpaar Van Zinderen Bakker onder meer betrokken bij de illegale bladen Robu en De Vrije Alkmaarder. In januari 1944 werd hij gearresteerd en gedeporteerd naar Dachau. Zijn vrouw en kind doken onder.
Koog 1960 tot 1974
Krommenie
naam plaats periode
Jacobus Albertiplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigAlberti, Jacobus

Zaandijk, 30 juli 1762 - Krommenie, 18 maart 1836 Jacobus Alberti, eerste burgemeester van Krommenie Jacobus Johan Christiaan Alberti was de eerste burgemeester van Krommenie, zoon van de hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti. In zijn jonge jaren te Zaandijk was hij kapitein van het
Maire/Schout/ 1795 tot 18-03-1836
Dirk van der Wartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWart, Dirk van der

(Krommenie, 16 mei 1803 - Krommenie, 2 april 1866)

Dirk van der Wart, notaris en burgemeester. Hij volgde in 1836 zijn schoonvader Jacobus Alberti, de eerste burgemeester van Krommenie, op. Van der Wart werd op eigen verzoek in 1850 ontslagen als burgemeester.
Krommenie 20-04-1836 tot 19-01-1850
Dirk van Leyden Krommenie [jan.]1850 tot 25-07-1850
Jan Schaapplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchaap, Jan

Krommenie 1811 - Krommenie 26 juli 1889

Jan Schaap Louriszoon, zeildoekfabrikant, voorts aanvankelijk wethouder van zijn geboortedorp en in 1850 benoemd tot burgemeester. Schaap schreef het boekje 'Krommenie en omstreken tijdens den 80-jarigen strijd tegen Spanje' (Zaandijk 1872). Hij was een betrouwbaar geschiedschrijver. Verondersteld wordt dat hij de geschiedenis van Krommenie uitgebreid heeft beschreven; het manuscript zou echter verloren zijn gegaan. Wel wordt in het gemeente…
Krommenie 13-12-1850 tot 23-12-1856
Cornelis Waligplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalig, Cornelis

Krommenie, 13 augustus 1824 – Krommenie, 30 juli 1892

Cornelis Walig, notaris, curator, wethouder en burgemeester van Krommenie van 1856 tot 1866, zoon van de doopsgezinde leraar Jan Walig en Anna Honig. Walig huwde met Cornelia Catharina Kuijper. Hij werd als gemeentesecretaris
Krommenie [jan.]1857 tot 07-07-1866
Klaas van Edenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEden, Klaas van

Krommenie, 6 september 1821 - Krommenie, 24 juli 1884

Klaas van Eden, zoon van Jan van Eden en Sijbreg de Jong, was makelaar en burgemeester van Krommenie van 1866 tot aan zijn dood in 1884 als opvolger van Cornelis Walig. Van Eden werd opgevolgd door de eerste 'vreemde' burgemeester van Krommenie,
Krommenie [aug.]1866 tot 24-07-1884
Arend van den Steen van Ommerenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSteen van Ommeren, Arend van den

Zoelen, 5 februari 1842 – De Bilt, 24 september 1920

Arend François Louis Gerard Henri van den Steen van Ommeren, was twee maal burgemeester, zoon van Diedrich Jacob Arend G.F. en Eleonora Cornelia Ruijsch, gehuwd op 23 maart 1867 met Adrienne Wilhelmine Sophie van Swieten. Hij werd op 13 september 1884 benoemd tot burgemeester van Krommenie als eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek.
Krommenie 13-09-1884 tot 16-08-1890
Dirk Koeleman Krommenie 08-01-1891 tot 22-11-1893
Jan Waligplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigWalig, Jan

Krommenie, 7 oktober 1860 - Santpoort, 18 oktober 1943

mr. Jan Walig, zoon van de eerdere burgemeester Cornelis Walig, notaris, advocaat en burgemeester, gehuwd met Maria Schaap, woonachtig aan de Lagedijk 60 te Zaandijk, werd in 1880 student te Amsterdam en promoveerde op 17 november 1885 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de rechtswetenschap, na verdediging van een academisch proefschrift getiteld: „De nadere overeenkomsten van artikel 1910 B.W.
Krommenie 27-12-1894 tot 31-03-1896
Mathile Jacques Chevallierplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigChevallier, Mathile Jacques

Ubbergen, 4 september 1853 - Herveld, 23 oktober 1909

Mathile Jacques Chevallier, burgemeester van Krommenie van 1896 tot 1898, zoon van boekhandelaar Mathile Jacques Chevallier sr. en Geertruida Catharina Elisabeth Stienstra. Hij was actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en onder andere met
Krommenie 04-04-1896 tot 01-04-1898
Jacobus Mosselplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMossel, Jacob

1850 – Voorburg, 7 oktober 1919

Jacobus Christiaan Pieter Mossel, zoon van Gustaaf Willem Mossel en Catharina Helena Johanna Jeekel, werd na een militaire carrière in 'De West', bij Koninklijk Besluit van 15 september 1898 tot 1 september 1909 benoemd tot burgemeester van de gemeente Krommenie. Mossel was gehuwd met Martha Sara Julia van der Does. Tien jaar na zijn ontslag overleed hij op 69-jarige leeftijd.
Krommenie 15-09-1898 tot 01-09-1909
Pieter Lammerschaagplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLammerschaag, Pieter

Koedijk 30 april 1872 - Krommenie 18 december 1915

Pieter Lammerschaag, burgemeester van Krommenie van 11 oktober 1909 tot 18 december 1915. Op 17 mei 1898 trad hij in het huwelijk met Maartje Houtkooper, dochter van kaashandelaar J.J. Houtkooper uit Winkel.
Krommenie 11-10-1909 tot 18-12-1915
Hendrik Klerk Jznplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKlerk Jz, Hendrik

Heerhugowaard, 1882 – Leiden, 19 juli 1943

Hendrik Klerk Jz, burgemeester van Krommenie was een zoon van Jan Klerk en Neeltje Kuit. Hij huwde op 24 april 1906 in Beemster met Maartje Bakker en later met M. Couwenhoven. Na de functies commies secretaire en gemeentesecretaris in o.a Beets werd Klerk op 16 maart 1916 benoemd tot burgemeester van Krommenie. Op 26 maart 1938 werd hij na 22 jaar eervol ontslagen.
Krommenie 16-03-1916 tot 26-03-1938
Jan Kalffplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalff, Cornelis Jansz

Zie: Onderwijs 1.2.8.
Krommenie 01-04-1938 tot 09-01-1942 (ontslagen)
Anton Gerrit Jongsmaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigJongsma, Anton Gerrit

Zwolle, 11 augustus 1899 – Soest, 31 juli 1960

Anton Gerrit Jongsma lid van de NSB, burgemeester van Krommenie van 11 juli 1942 tot 17 november 1943, bijgenaamd Gekke Gerrit.

In de Zaanstreek werden tussen 1943 en 1945 zo’n twintig mannen en twee vrouwen gedood door de illegaliteit. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat door deze liquidaties twee tot vier keer zoveel slachtoffers vielen als op grond van het Zaanse inwonertal kan worden verwacht. Verwonderlijk is dat nie…
Krommenie 11-07-1942 tot 09-05-1945 (NSB)
Jan Kalffplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKalff, Cornelis Jansz

Zie: Onderwijs 1.2.8.
Krommenie 10-05-1945 tot 15-08-1947
Jan Cornelis Adriaan Provilyplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigProvily, Jan Cornelis Adriaan

Krommenie, 9 september 1900 – Krommenie, 17 september 1977

Burgemeester van Krommenie van 1947 tot 1965; ereburger van deze gemeente. Jan Provily werd in 1947 burgemeester van zijn geboortedorp, na een ambtelijke carrière in Beemster en Hilversum. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken, nadat de Duitsers fraude met bonkaarten op het Hilversumse gemeentehuis hadden ontdekt. Provily hield zich tijdens de oorlog voorts bezig met het verkrijgen van financiën ten beho…
Krommenie 16-08-1947 tot 01-10-1965
Freerk Tjaberingsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTjaberings, Freerk

Andijk, 13 februari 1919 – Andijk, 5 februari 2001

Freerk Tjaberings, burgemeester (PvdA) van Krommenie van 1966 tot in 1971. Tjaberings was een opvallende verschijning. Hij was ruim twee meter lang en daarmee de langste burgemeester van Nederland. Na een ambtelijke carrière in verscheidene gemeenten werd Freerk Tjaberings in 1958 burgemeester van Muntendam en vervolgens van Krommenie. Hij werd vice-voorzitter van de Ontwikkelingsraad Zaanstreek, maar was desondanks een verk…
Krommenie 01-01-1966 tot 01-09-1971
Gosse Oosterbaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOosterbaan, Gosse

Koog aan de Zaan, 11 januari 1911 - Krommenie 1989

Gosse Oosterbaan, burgemeester van Zaandijk van 1964 tot 1970 en Krommenie van 1970 tot 1974, directeur van coöperaties (1940-64), wethouder te Koog aan de Zaan (1958-64); ook amateur-historicus. Gosse Oosterbaan werd geboren in een politiek actief arbeidersgezin.
Krommenie 28-10-1971 tot 31-12-1973
Wormerveer
naam plaats periode
Cornelis Simonsz Prins Maire Wormerveer 1811 tot 11-09-1843 (overleden)
Pieter van Gelder Pietersz. Wormerveer 1844 tot 1852
Jan Dekker Cornelisz. Wormerveer 1852 tot 1856
Meindert Donkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Meindert Mr.

Zaandijk, 16 januari 1831 - Zaandijk, 16 december 1895

Mr. Meindert Donker, burgemeester te Wormerveer, kantonrechter te Zaandam en wethouder en raadslid te Zaandijk. Meindert Donker, zoon van Dirk Donker, promoveerde in 1854 te Leiden en werd een jaar later kandidaat-notaris. Van 1856 tot 1864 was hij burgemeester van Wormerveer; hij legde die functie neer toen hij werd benoemd tot kantonrechter te Zaandam. In 1866 nam hij het notariaat van zijn vader te Zaandijk over. Hi…
Wormerveer 15-10-1856 tot 1864
Pieter Prinsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigPrins, Pieter

Wormerveer, 20 november 1812 - Wormerveer, 13 september 1865

Pieter Prins, kaashandelaar in Wormerveer, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, in 1864 en 1865 burgemeester van Wormerveer. Geboren als zoon van
Wormerveer 1864 tot 1865
Jan Kouwer Wormerveer 1865 tot 1867
Cornelis Snaterse Wormerveer 1867 tot 1869
Carel Philip Metelerkampplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMetelerkamp, Carel Philip

Muiden, 11 november 1843 - Arnhem, 15 maart 1895

Carel Philip Metelerkamp, industrieel, waarnemend burgemeester Wormerveer en Westzaan van 15 december 1873 tot 1 augustus 1876, hij vertrok naar Arnhem, waar hij directeur van het waterleidingbedrijf werd. Hij was de eerste niet-Zaankanter die de de gemeenteraad van Wormerveer voorzat. Hij vervulde eveneens de rol van gemeenteraadslid van Amsterdam en directeur van verschillende Waterleiding-Maatschappijen.
Wormerveer 1869 tot 1877
Hendrik Jacob Versteegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVersteeg, Hendrik Jacob

(Wassenaar 2 september 1842- De Haag 10 december 1919) Hendrik Jacob Versteeg Hendrik Jacob Versteeg, was burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894. Hij woonde in het pand Westzijde 81.

Versteeg werd in 1881 door de
Wormerveer 1876 tot 1878
Jhr Joachim Karel Vegelin van Claerbergenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVegelin van Claerbergen, Jhr Joachim Karel

(Haskerland, 26 januari 1843 - Maarssen, 26 oktober 1902) Jonkheer Joachim Karel Vegelin van Claerbergen Jhr Joachim Karel Vegelin van Claerbergen was burgemeester van Westzaan (1878-1879) en Wormerveer (1879-1887). Zijn vader was Pieter Benjamin Johan sr., kamerlid en één van de rijkste inwoners van Friesland.
Wormerveer 1879 tot 1887
Hendrik Johan Christiaan van Tienenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTienen, Hendrik van

Amsterdam, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Hij promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de
Wormerveer 1887 tot 1895
Henri François Schuurbeque Boeyeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSchuurbeque Boeye, jonkheer Henri

(Middelburg 1 juli 1858 - Laag-Soeren 22 september 1931)

Henri François Schuurbeque Boeye was van 1895 tot 1898 burgemeester van de gemeente Wormerveer.

burgemeester wormerveer
Wormerveer 1895 tot 1898
T.A.M.A. van Humalda van Eysinga Wormerveer 1900 tot 1914
Theodoor Cluysenaerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigCluysenaer, Theodoor

Breda, 24 september 1870 - Hilversum, 12 februari 1934 Burgemeester Cluysenaar wilde zich nooit laten fotograferen, hier is hij gesnapt door Henk Zwart uit Krommenie in zijn karakteristieke houding met hand aan de hoed bij de brand aan de Zaanweg op 2 april 1928.
Wormerveer 1914 tot 1934
Dirk Gerrit Draayerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDraayer, Dirk Gerrit

Dieren (Gelderland), 4 april 1879 - Schiedam, 26 februari 1968 Dirk Gerrit Draayer 1879-1968 Dirk Gerrit Draayer, van 1934 tot 1936 burgemeester van Wormerveer. De jeugdige Draayer was een verdienstelijk wedstrijdzwemmer en zoon van HBS-onderwijzer Willem Draayer en Virgine Lucie Waardenburg. Na de gemeentelijke HBS in Leiden te hebben doorlopen werd hij cadet aan de Koninklijke Militaire academie in Breda.
Wormerveer 1934 tot 1936
Albert Slagerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSlager, Albert

Hellendoorn/Nijverdal, 22 december 1885 - Soest, 24 oktober 1971

Albertus Slager, burgemeester van Wormerveer tussen 1936 en 1950. Albert Slager werkte voor zijn benoeming als burgemeester van Wormerveer 28 jaar lang in Nederlands-Indië. Hij was hoofdambtenaar bij de Deli Spoorwegmaatschappij in Nederlands Indië en vóór zijn benoeming volontair ter secretarie van Abcoude-Baambrugge. Op 18 juli 1936 verwelkomde de Wormerveerse burgerij haar nieuwe magistraat, burgemeester A. Sla…
Wormerveer 06-03-1936 tot 1950
Johan Carel Lycklamaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLycklama, mr. Johan Carel

Den Haag 3 augustus 1903 - Zaandijk 22 september 1980

Burgemeester van Wormerveer van 1950 tot in 1968, ereburger van deze gemeente. Voor hij naar de gemeente Wormerveer kwam had Lycklama een lange carrière in de Indische politiek achter de rug. Tot hij en zijn vrouw uit Nederlands-Indië moesten vluchten was hij de laatste resident van Djokjakarta. Om 'onder dak te zijn' aanvaardde hij in december 1950 het burgemeestersambt van Wormerveer, welke functie hij daarna ga…
Wormerveer 16-12-1950 tot 01-09-1968
Rinus Hilleplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHille, Rinus

(Koog aan de Zaan, 16 januari 1913 - Wormerveer, 29 november 1976)

Marinus Jacobus (Rinus) Hille, wethouder en loco-burgemeester (PvdA) van Zaandam, laatste burgemeester van Wormerveer, lid van Provinciale Staten en lid van de gemeenteraad van Zaanstad. Rinus Hille was één van de bijzondere voorbeelden van emancipatie door de arbeidersbeweging. Hij kwam uit een arbeidersgezin, doorliep alleen de lagere school en ging werken als tuinman. Door zelfstudie wist hij zich te ontwikkelen…
Wormerveer 16-09-68/ 31-12-73
Zaandam
naam plaats periode
Hendrik Christiaan Göbelplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGöbel, Hendrik Christiaan

(1754-1823)

Hendrik Christiaan Göbel, eerste burgemeester van de pas gevormde stad Zaandam (1812-1814), daarvoor Maire van Westzaandam (1811), secretaris van de banne van Westzanen (1783-1811) en notaris Göbel maakte zich in zijn Zaanse periode allerminst geliefd, getuige ook zijn bijnaam Hein de Draayer.
Maire Zaandam 1812-1814
Dirk Dekkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDekker, Dirk

Zaandam 1765 - Zaandam 1834

Burgemeester van Zaandam van januari 1814 tot april 1815, januari 1819 tot maart 1820 en januari 1823 tot juli 1828. Voor de samenvoeging van Oost- en Westzaandam was Dekker een half jaar maire of burgemeester van Oostzaandam. Dekker, koopman van beroep, was nadat
Pres. Zaandam jan. 1814 tot maart 1815
Engel van de Stadtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadt, Engel van de

Zaandam, 14 augustus 1746 - Zaandam, 23 juli 1819

Engel van de Stadt, enige zoon van Huybert en Sijtje van de Stadt, was driemaal getrouwd, eerst met Neeltje Duyn (1747-1768) dochter van een snuifmolenaar, toen met Maritje Thopas (1746-1777) dochter van een houtkoper met wie hij naar het Kattegat in Oostzaandam verhuisde en tenslotte met Guurtje Kroeger (1750-1827) dochter van een peller en loodwitmaler. Alle drie echtgenotes waren welgesteld en hielpen zijn financiële pos…
Pres.Zaandam jan.1816 tot jan.1817
Cornelis Visser Pres.Zaandam jan.1817 tot jan.1818
Jan Evenblijplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigEvenblij, Jan

Gouda 1761 - Zaandam 9 juni 1836

Een der eerste burgemeesters van Zaandam, president-burgemeester van februari 1820 tot januari 1821, maar deel uitmakend van het college van 1815 tot 1828. Er waren in die tijd verschillende burgemeesters, doorgaans vier; wisselend werd één van hen bij koninklijk besluit tot president benoemd. Zij waren inwoners van de stad en bleven naast hun officiële ambt hun beroepsbezigheden uitoefenen. Zo was Jan Evenblij notaris, aanvankelijk te Westzaan b…
Pres.Zaandam jan. 1820 tot jan. 1822
Jan Vanderplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVander, Jan

1766 - Zaandam 22 Juli 1831

Jan Vander, koopman, in juli 1828 benoemd tot burgemeester van Zaandam, president van de toen vier burgemeesters van januari 1822 tot januari 1823 en van juli 1829 tot juli 1831. Jan Vander volgde Dirk Dekker op die tweede president van de vier burgemeesters was. Zie
Pres.Zaandam jan.1822 tot jan.1823
Huybert van de Stadtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigStadt, Huybert van de

Zaandam, 1786 - 1844

Huybert van de Stadt, hervormd, houthandelaar en -zager, zeereder, burgemeester van Zaandam en lid van Provinciale Staten, gehuwd met Guurtje Zwaardemaker (1792-1868), kwam in 1813 in de firma, die vanaf dat moment 'Engel van de Stadt en Zoonen' zou heten, in 1814 gevolgd door zijn broer Cornelis van de Stadt (1793-1857), eerst gehuwd met Maartje Corver (1794-1827) en daarna met Cornelia Hendrika Geukema (1794-1853). Na de dood van hun vader zetten Hu…
Zaandam 09-08-1832 tot 22-12-1838
Gerrit van Ordenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOrden, Gerrit van

Zaandam, 18 december 1774 – Zaandam, 13 januari 1854

Ger­rit van Orden was burge­meester van Zaandam in de periode 1838 – 1845, opvolger van burge­meester Engel van de Stadt. Van Orden was tabak­shan­de­laar, boekverkoper, plaatsver­van­gend rechter van 1817 tot 1828, gemeen­ter­aad­slid (1828−1850), wethouder (1836), Ridder van de Nederlandsche Leeuw (1842) en Staten­lid (1837). Van Orden, die ook bek­end­heid kreeg als pen­ningkundige, over­leed in 1854.…
Zaandam 05-01-1839 tot december 1844
Cornelis van de Stadt Zaandam februari 1845 tot 25-05-1852
Hendrik Jan Smitplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSmit, mr. Hendrik Jan

Assendelft, 25 februari 1814 - Haarlem, 25 mei 1892

Hendrik Jan Smit, liberaal burgemeester van Zaandam in de periode 1 juni 1852 tot 1 december 1871. Liberaal Tweede- en Eerste Kamerlid uit de Zaanstreek, in zowel de periode vóór als na 1848. Was advocaat en oliefabrikant in Zaandam en bekleedde diverse functies op waterstaatkundig gebied. Smit kwam in 1847 in de Tweede Kamer en steunde de grondwetsherziening. Keerde in 1852 niet terug in de Kamer vanwege zijn benoeming …
Zaandam 22-06-1852 tot 01-12-1871
Arnoldus Greebeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGreebe, mr. Arnoldus

Schoonrewoerd, 18 maart 1837 - Arnhem, 26 februari 1913

Mr. Arnoldus Greebe, gehuwd met Annetje Jeanette Visser, gemeentesecretaris en de eerste burgemeester van buiten de Zaanstreek voor Zaandam van 1871 tot 1877, studeerde te Utrecht en was secretaris van Stad-Almelo. Op 1 december 1871 is Mr. A. Greebe in een buitengewone zitting van de Raad geïnstalleerd als burgemeester van Zaandam, na in een de vorige dag gehouden zitting eervol ontslag als gemeente-secretaris verkre…
Zaandam 02-12-1871 tot 30-11-1877
Hendrik Jacob Versteegplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVersteeg, Hendrik Jacob

(Wassenaar 2 september 1842- De Haag 10 december 1919) Hendrik Jacob Versteeg Hendrik Jacob Versteeg, was burgemeester van Wormerveer en Westzaan van 1876 tot 1878 en van Zaandam van 1878 tot 1894. Hij woonde in het pand Westzijde 81.

Versteeg werd in 1881 door de
Zaandam 1878 – 1894
Hendrik Johan Christiaan van Tienenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTienen, Hendrik van

Amsterdam, 28 september 1861 – Den Haag, 12 april 1950

Burgemeester, die zowel in Wormerveer als in Zaandam burgemeester is geweest. Hij promoveerde in 1885 cum laude tot doctor in de staatswetenschappen op het academisch proefschrift 'Het dwangrecht van het centraal gezag tegenover de gemeente'. Tot doctor in de rechtswetenschappen promoveerde hij op stellingen. Van 1887 tot 1895 was als lid van de
Zaandam 1895 – 1902
Carl Adolph Eliasplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigElias, Jhr. mr. dr. Carl Adolph

Amsterdam, 27-12-1869 - Apeldoorn, 1955

Burgemeester te Zaandam van 1902 tot 1914. Daarvoor was hij burgemeester in Monster en Harderwijk. De liberaal Elias moest zijn ambt in een roerige periode uitoefenen en had het niet gemakkelijk met de snel toenemende invloed van socialisten in de gemeenteraad en met tegenspelers als
Zaandam 1902 – 1914
Kornelis ter Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Kornelis ter

Slochteren, 8 juli 1871 - Utrecht, 6 maart 1963 Kornelis ter Laan in 1914. Foto Beeldbank Gemeentearchief Zaanstad Kornelis ter Laan, tot eigen afschuw ook wel Klaas genoemd, politicus, dialectoloog en folklorist. Burgemeester van Zaandam (1914-1936), eerste sociaal-democratische burgemeester van Nederland. Kornelis ter Laan werd als zoon van een kleine boer geboren in het Groningse Slochteren. Als leerling aan de HBS te Sappemeer bezocht hij al een vergadering waar
Zaandam 14-01-1914 / 08-02-1937
Joris in 't Veldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeld, Joris in 't

Dubbeldam, 5 juli 1895 - Den Haag, 15 februari 1981

mr. dr. Joris in 't Veld, burgemeester van Zaandam (1937-1941 en 1945-1948), Eerste Kamerlid (voor en na de Tweede Wereldoorlog en 1952-1964), minister van wederopbouw en volkshuisvesting (1948-1952), hoogleraar in Leiden (1957-1965), Rector Magnificus Vrije Universiteit in Amsterdam (1959-1960), lid Raad van State (1964-1970).
Zaandam 01-04-1937 tot 04-03-1941
Cornelis van Ravenswaayplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigRavenswaay, Cornelis van

Amsterdam 19 september 1897 – 's-Gravenhage 3 september 1955

Cornelis van Ravenswaay was van 1941 tot 1945 een nationaalsocialistisch politicus. De voormalig zakenman en gepensioneerde legerkapitein had zich niet uit politieke overtuiging bij de Nationaal-Socialistische Beweging NSB aangemeld, maar uit ambitie burgemeester te worden. In april 1941 werd hij benoemd tot burgemeester van Zaandam. Hij ontpopte zich als radicaal voorvechter van de Nieuwe Orde, van plan om o…
(wnd)
Zaandam maart 1941 – april 1942
Barthold Arnold van der Sluysplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigSluijs, Barthold Arnold van der

Haarlemmermeer, 3 juli 1885 – Alkmaar, 30 december 1945

Barthold Arnold van der Sluijs, ook wel geschreven als van der Sluis en van der Sluys, administrateur te Haarlem was NSB-burgemeester van Zaandam van 3 april 1942 tot 30 april 1942. Op 1 mei 1942 werd hij aangesteld als burgemeester van Alkmaar.
(wnd)
Zaandam 3 april 1942 / mei 1942
G. Nieuwenhuijs (wnd) Zaandam mei 1942 - juli 1942
Hendrik Vittersplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVitters, Hendrik

Rotterdam, 23 juli 1903 - Maastricht, 4 mei 1977

Hendrik Vitters was een Nederlandse zeevaarder en politicus. Hij collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter en was van 1942 tot 1945 burgemeester van Zaandam.
(wnd)
Zaandam 13-07-1942 tot 05-05-1945
Joris in 't Veldplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVeld, Joris in 't

Dubbeldam, 5 juli 1895 - Den Haag, 15 februari 1981

mr. dr. Joris in 't Veld, burgemeester van Zaandam (1937-1941 en 1945-1948), Eerste Kamerlid (voor en na de Tweede Wereldoorlog en 1952-1964), minister van wederopbouw en volkshuisvesting (1948-1952), hoogleraar in Leiden (1957-1965), Rector Magnificus Vrije Universiteit in Amsterdam (1959-1960), lid Raad van State (1964-1970).
Zaandam 05-05-1945 tot 15-05-1948
Wim Thomassenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigThomassen, Wim

Amsterdam, 3 oktober 1909 - Bergen NH, 16 juni 2001

Willem (Wim) Thomassen, burgemeester van Zaandam van 1948 tot 1958, nadien burgemeester van Enschede en Rotterdam, lid Eerste en Tweede Kamer. Wim Thomassen werd opgeleid aan de MTS en vervolgens tot onderwijzer. In 1931 was hij vier maanden werkzaam aan de Kattegatschool te Zaandam. In Limburg functioneerde hij als voorzitter van de
Zaandam 16-05-1948 - 26-04-1958
Gerrit Johan Daniël Frankenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigFranken, Gé

Deventer, 6 augustus 1920 - 24 september 1994

Gerrit Johan Daniel (Gé) Franken, burgemeester van Zaandam van september 1958 tot januari 1966. Franken was burgemeester in de periode dat de stad snel groeide; hij maakte mee dat de 50.000e inwoner van Zaandam werd geboren. Kort voor zijn afscheid werd de beslissing tot bebouwing van het
Zaandam 27-04-1958 - 15-04-1966
Isaac Baartplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBaart, Isaäc

Leiden, 9 februari 1914 - Zaandam, 17 oktober 1967

Burgemeester van Zaandam van april 1966 tot oktober 1967. Isaäc Baart werd geboren te Leiden, als 15-jarige jongen trad hij in dienst bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij op het hoofdkantoor van de Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam; na de oorlog keerde hij terug in het vakverenigingswerk. Hij werd in 1953 secretaris van de inmiddels omgedoopte Algemene Nederlandse Metaal B…
Zaandam 16-04-1966 tot 17-10-1967
Reint Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Reint Jr

(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. …
Zaandam/ Zaanstad 01-03-1968 tot 01-04-1979
Burgemeesters Zaandijk
naam plaats periode
Dirk IJff Cornelisz Maire Zaandijk 07-07-1811 tot 26-03-1813
Jan Koning Maire Zaandijk 27-03-1813 tot 22-07-1825
Dirk Donkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigDonker, Dirk

(Wormer 1794-ná 1860)

Notaris en burgemeester van Zaandijk in het midden van de 19e eeuw. Dirk Donker begon zijn loopbaan als deurwaarder te Westzaan; na de benodigde papieren te hebben gehaald werd hij notaris in die gemeente. Later verhuisde hij naar Zaandijk, waar hij zich eveneens als notaris vestigde en waar hij later tot burgemeester werd benoemd. In 1849 moest hij dit ambt op grond van de nieuwe Gemeentewet (volgens welke het ambt van burgemeester niet gecombineerd mocht w…
Zaandijk 27-08-1825 tot 06-02-1850
Dirk Vis Zaandijk [1850] tot 15-08-1867
Jacob Honig Janszoon jrplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHonig Jansz. Jr., Jacob

Zaandijk, 5 mei 1816 - 14 november 1870

Jacob Honig Jansz. Jr. Papierfabrikant, makelaar en directeur van een door hem opgerichte assurantiecompagnie, later ook burgemeester van Zaandijk. Grote en blijvende bekendheid verkreeg Honig door zijn geschiedkundige onderzoekingen en door vele publicaties. Zie voor zijn afstamming bij
Zaandijk 24-09-1867 tot 14-11-1870
Jacob Rems Zaandijk 22-01-1871 tot 27-03-1872
Andries Smit Gz. Zaandijk 30-10-1872 tot 26-01-1890
Leonard Gerard Vernee Zaandijk 01-04-1872 tot 26-10-1872
Pieter Karel P.J. van Sloten Zaandijk 06-03-1890 tot 03-05-1901
Pieter Andries van Wijngaarden Zaandijk 18-06-1901 tot 24-07-1909
Dirk Jan Jacob Hellemaplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHellema, Dirk Jan Jacob

Buitenpost 11 juli 1872 - Apeldoorn 11 mei 1947

Dirk Jan Jacob Hellema was burgemeester van Zaandijk van 13 oktober 1909 tot 27 december 1934.

Samenvoeging Zaangemeenten

Nadat de Hellema, tegen 1 februari 1934 ontslag had gevraagd, kwam de kwestie van de samenvoeging van de verschillende Zaangemeenten weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Bij het comité dat sinds jaar en dag propaganda maakt voor de samenvoeging van de Zaangemeenten, Groot-Wormerveer …
Zaandijk 13-10-1909 tot 27-12-1934
Anthonie H. van Gelderenplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigGelderen, Anthonie Hendrik van

Boskoop, 12 februari 1900 - Zaandijk, 17 oktober 1979

Burgemeester van Zaandijk van maart 1935 tot maart 1965, onderbroken door het laatste oorlogsjaar 1944 nadat van de burgemeesters werd verlangd, dat zij inwoners zouden aanwijzen, die moesten helpen Duitse verdedigingswerken bij de kust te maken. De burgervaders
Zaandijk 04-03-1935 tot 01-03-1965
Gosse Oosterbaanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOosterbaan, Gosse

Koog aan de Zaan, 11 januari 1911 - Krommenie 1989

Gosse Oosterbaan, burgemeester van Zaandijk van 1964 tot 1970 en Krommenie van 1970 tot 1974, directeur van coöperaties (1940-64), wethouder te Koog aan de Zaan (1958-64); ook amateur-historicus. Gosse Oosterbaan werd geboren in een politiek actief arbeidersgezin.
Zaandijk 01-03-1965 tot 12-11-1971
Riekelt Bakkerplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBakker, Riekelt

Urk, 6 januari 1913 - Zaandijk, 05 februari 1973

Riekelt Bakker, echtgenoot van Maria Jacoba van der Schoor, directeur van het Juliana Ziekenhuis te Zaandam, wethouder, loco-burgemeester en tenslotte burgemeester van Zaandijk. Riekelt Bakker kwam op 16-jarige leeftijd in dienst van de
Zaandijk 25-11-1971 tot 31-12-1973
Burgemeesters Zaanstad
naam pol plaats periode
Reint Laanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLaan, Reint Jr

(Velsen 10 december 1914 - Rotterdam 3 november 1993)

Laatste burgemeester van Zaandam en eerste burgemeester van Zaanstad, ereburger van laatstgenoemde gemeente. Sociaal-democraat Reint Laan had toen hij naar de Zaanstreek kwam reeds een imposante carrière in de politiek en de vakbeweging achter de rug. Voor de oorlog was hij te Dordrecht opgeleid tot onderwijzer, maar door het gebrek aan banen in het onderwijs in de crisistijd, zou hij zijn vak alleen als invaller uitoefenen. …
PVDA Zaanstad 01-01-1974 tot 31-03-1979
Arie Lemsplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigLems, drs. Arie Johannes

Rotterdam 12 juni 1928 - Assendelft 21 augustus 2003

Burgemeester van Zaanstad van 1979 tot 1988, daarvóór onder meer Tweede Kamerlid en burgemeester van Schiedam. Na een studie economie, sociologische richting, doctoraal in 1955, aan de Nederlandsche Economische Hogeschool, later de Erasmus Universiteit te Rotterdam en dienstplicht in Indonesië werd Lems al snel actief in de politiek.
PVDA Zaanstad 01-04-1979 tot 15-01-1989
Hans George Ouwerkerkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigOuwerkerk, Hans

's-Gravenhage, 23 mei 1941

drs Hans George Ouwerkerk, burgemeester van Zaanstad sinds 16 januari 1989, voordien burgemeester van de toenmalige heksenketel Lekkerkerk en Emmen. Hans Ouwerkerk werd na een opleiding gymnasium en geschiedenis doctoraal examen 1965 achtereenvolgens, assistent van de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid (1965-'67), medewerker van het kabinet van burgemeester Samkalden van Amsterdam (1967-'71), landelijk secretaris van de PvdA (1971-'73) e…
PVDA Zaanstad 16-01-1989 tot 01-10-1991
Hannie Bruinsma-Kleijwegtplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigBruinsma-Kleijwegt, Hannie

Nij Beets, 1936

Johanna (Hannie) Bruinsma-Kleijwegt oud PvdA-politica, lid van De Raad voor het KLPD, voorzitster van de Keuringsdienst van Waren en Zaanstad's burgemeester van 1992 tot 1996. Zus Dineke van As-Kleijwegt was van 1990 tot 2007 burgemeester van Assen, broer Corstiaan Kleijwegt bekleedde het burgemeestersambt van Hellevoetsluis.
PVDA Zaanstad 01-03-1992 tot 01-09-1996
Theo Quenéplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigQuené, Theo

(Oostzaan, 29 juli 1930 – 4 juni 2011)

Waarnemend burgemeester van Zaanstad, van 1 september 1996 tot 16 maart 1997. Hij was lid van de PvdA. Quené was een planoloog die talrijke bestuursfuncties heeft bekleed.

* hoofd directie algemene zaken Rijksdienst voor het Nationale Plan
PVDA Zaanstad wnd 01-09-1996 tot 16-03-1997
Ruud Vreemanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVreeman, Ruud

(Zwolle, 31 december 1947)

Was burgemeester van Zaanstad van 16 maart 1997 tot 28 juni 2004. Van 1 december 2016 tot 27 september 2017 was hij waarnemend burgemeester.

Vreeman doorliep de middelbare school in Overveen en hij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Groningen van 1969 tot 1974. Hij sloot zich aan bij het NVV (later FNV). In 1985 promoveerde hij aan de TU Delft, op een proefschrift getiteld Vakbondswerk en de kwaliteit van de arbeid.
PVDA Zaanstad 16-03-1997 tot 28-06-2004
Hans Komrbrinkplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigKombrink, Johan Carel (Hans)

(Steenwijk, 22 november 1946)

Hans Kombrink is een PvdA politicus, die van 01 juli 2004 tot 10 januari 2005 waarnemend burgemeester van Zaanstad was. Zijn voorganger was Ruud Vreeman. Kombrink werd opgevolgd door Henry Meydam.

Kombrink was vanaf 1972 tot 1992 lid van de Tweede Kamer onderbroken een korte periode van 1981 tot 1982 toen hij staatssecretaris van Financiën was in het kabinet Van Agt 2.
PVDA Zaanstad wnd 01-07-2004 tot 10-01-2005
Henry Meijdam VVD Zaanstad 10-01-2005 tot 12-09-2005
Jan Mansplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigMans, Jan

Heerlen 9 april 1940

Waarnemend burgemeester vaan Zaanstad tussen 12 september 2005 tot 15 april 2006. Mans was bekend om zijn krachtdadige optreden als burgemeester van Enschede tijdens de vuurwerkramp. Hij werd waarnemend burgemeester omdat
PVDA Zaanstad wnd 12-09-2005 tot 15-04-2006
Vondervoort van de, Antonia Geertruida Maria (Tonny)plugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVondervoort van de, Antonia Geertruida Maria (Tonny)

(Raalte, 9 april 1950)

Tonny van der Vondervoort was van 15 april 2006 tot 25 april 2007 waarnemend burgemeester van Zaanstad. Zij volgde Jan Mans op die eveneens tijdelijk burgemeester was. Mans nam waar omdat Henry Meijdam volgens de raad niet kon aanblijven vanwege een relatie met de raadsgriffier Maria Overmars.
PVDA Zaanstad wnd 15-04-2006 tot 01-04-2007
Wim Dijkstra PVDA Zaanstad wnd 01-04-2007 tot 30-09-2007
Geke Faber PVDA Zaanstad 01-10-2007 tot 31-11-2016
Ruud Vreemanplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigVreeman, Ruud

(Zwolle, 31 december 1947)

Was burgemeester van Zaanstad van 16 maart 1997 tot 28 juni 2004. Van 1 december 2016 tot 27 september 2017 was hij waarnemend burgemeester.

Vreeman doorliep de middelbare school in Overveen en hij studeerde arbeids- en organisatiepsychologie in Groningen van 1969 tot 1974. Hij sloot zich aan bij het NVV (later FNV). In 1985 promoveerde hij aan de TU Delft, op een proefschrift getiteld Vakbondswerk en de kwaliteit van de arbeid.
PVDA Zaanstad wnd 01-12-2017 tot 27-9-2017
Hamming, Janplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigHamming, Jan

(Vlissingen, 28 augustus 1966)

Jan Hamming is sinds 27 september 2017 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Hamming groeide op in Breda en op zijn 15e werd hij lid van de Partij van de Arbeid. Hij studeerde economie in Tilburg en werd daar politiek actief. In 1994 werd hij gekozen in de gemeenteraad aldaar. Vijf jaar later werd hij wethouder welzijn, jongeren en wijken. Ook in 2006 en 2010 was hij daar wethouder. Op 8 maart 2012 werd Hamming burgemeester van Heusden.
PVDA Zaanstad 27-9-2017 tot
Wormerland
naam pol plaats periode
Jan (J.) Koppenaal VVD Wormerland 01-01-191 tot 01-03-2001
Peter (P.C.) Tangeplugin-autotooltip__default plugin-autotooltip_bigTange, Peter

Koog aan de Zaan, 8 juli 1952

Peter Tange burgemeester van Wormerland is de langst zittende burgemeester van Nederland. Hij werd in 2000 benoemd voor 6 jaar en zijn aanstelling werd in 2018 voor de derde keer verlengd tot maart 2020. Op 12 en 13 maart 2020 nam hij afscheid van de gemeente in een buitengewone raadsvergadering en met een rondrit door alle kernen van de gemeente. De afscheidsreceptie kon geen doorgang vinden wegens de coronacrisis. Tange volgde Jan Koppenaal op, die…
Wormerland 13-03-2000
  • /home/zaanwiki/domains/zaanwiki.nl/private_html/encyclopedie/data/pages/burgemeesters.txt
  • Laatst gewijzigd: 2024/04/18 11:34
  • door zaanlander